foto Jeannette

JEANNETTE VAN DAL


Sinds 2004 advocaat, daarvoor twaalf jaar bedrijfsleven. Alleen juridische kennis is vaak niet genoeg om een zaak te kunnen behandelen. Ook de psychologische en spirituele processen van partijen maken een conflict inzichtelijk en oplosbaar. Kijken naar wat er ‘onder de zaak ligt’, de emotionele dynamiek. In een vertrouwelijke sfeer, de kortste, slimste en goedkoopste weg bewandelen naar een oplossing van de zaak. Aangesloten bij vFas, MfN, NVSA en vPAN.

MEDIATION


Steeds meer mensen willen hun echtscheiding samen regelen of met elkaar een ouder­schapsplan opstellen. Vaak schuilt de oplossing ook niet in een ongewisse juridische procedure waar een winnaar of verliezer uitrolt. De psychologische dynamiek tussen mensen is eerder een sleutel tot een oplossing. Wanneer mensen meer inzicht krijgen in zowel hun eigen processen als die van de ander, ontstaat er meer ruimte om tot een compromis te komen. Met een scherp oog voor ‘dat wat niet op papier staat’, help ik mijn cliënten in dat proces. De ervaring en kennis die ik heb als advocaat en als mens komen daarbij goed van pas.

Ik werk als (MfN/vFas) mediator op de volgende gebieden:

 • Familierecht
 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht

FAMILIE- EN JEUGDRECHT


Veranderingen in de gezinssituatie hebben zonder uitzondering grote impact op levens. Of het nu gaat om een echtscheiding, beëindiging van samenleving, of uithuisplaatsing van kinderen: de impact is voor elk persoon anders. De één ervaart de verandering als een ‘natuurlijk gevolg’ terwijl het proces voor de ander nog moet aanvangen. Die verschillen geven vaak verwarring en frustratie en kunnen leiden tot conflict, terwijl het besef er ook is dat je als familie met elkaar verder moet. Dat vraagt om het vinden van een goede verhouding tot elkaar om scheefgroei in belangen te voorkomen of te helen. Ik probeer altijd om tot een regeling te komen waar alle partijen mee kunnen leven, of dat nu via Mediation of een procedure is. 

De volgende onderwerpen hebben mijn aandacht:

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Gezag en omgang
 • Informatieregelingen
 • Naamwijziging
 • Uithuisplaatsing
 • Ondertoezichtstelling
 • Onder curatelestelling
 • Bewindstelling
 • Mentorschap

Jeugdstrafrecht

De meesten kennen de politie van de gemoedelijke slogan ‘die pet past ons allemaal’. Maar wanneer een minderjarige ongewild bij een vechtpartij betrokken raakt of verdacht wordt van winkeldiefstal of het aanbrengen van graffiti, dan wordt de verhouding  ‘burger tegenover de overheid’ duidelijk anders. Voor minderjarigen gelden vaak andere regels dan in het volwassenstrafrecht.  Ook zijn er verschil­lende soorten straf mogelijk omdat niet zozeer ‘maatschappelijke vergelding’ leidend is voor de rechter, maar het aanspreken van het ‘lerend vermogen’ van een kind. We maken tenslotte allemaal wel eens fouten, en de vraag is dan ook: hoe los je de situatie die is ontstaan op een goede manier op?

ARBEIDSRECHT


Wanneer je als werknemer betrokken raakt bij een arbeidsconflict is het moeilijk objectief te blijven. Emoties kunnen een oplossing dan in de weg staan. Als objectieve stuurman adviseer ik werkgevers en werknemers bij reorganisaties of geschillen over arbeidsovereenkomsten, ontslag en loonbetaling. Ik kan dat doen met een scherp oog voor wederzijdse belangen dankzij mijn uitgebreide ervaring aan zowel de kant van de werknemer als de werkgever.

Onderwerpen waarover ik adviseer en procedeer:

 • Beëindiging arbeidsovereenkomsten
 • Opmaak arbeidsovereen­komsten
 • Wijziging arbeidsovereenkomsten
 • Concurrentiebeding
 • Loonbetaling
 • Loonbeslag

PERSOONLIJK

Advocatuur is mensenwerk. Wij staan graag naast onze cliënten, zijn betrokken, makkelijk bereikbaar en laagdrempelig in het contact.

CREATIEF

Wij kijken ook naar wat er niet op papier staat en durven af te wijken van de gebaande paden.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

Postadres
Postbus 1075
6801 BB Arnhem

T  026 845 60 40
E  Eric:
E  Jeannette:

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur