foto Eric

ERIC VAN DAL


Advocaat sinds 1999, daarvoor vier jaar werkzaam in het bedrijfsleven. Ruim twintig jaar actief in het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractrecht en strafrecht. Deskundig op het gebied van verzekeringsfraude, dekkingsdiscussies, verkeers- en bedrijfsaansprakelijkheid, contracten (algemene voorwaarden). Heeft daarnaast speciale aandacht voor het (verkeers)strafrecht. Kijkt vooruit en schat in. Is strategisch, verplaatst zich in de wederpartij en neemt daarbij regelmatig de positie in van ‘advocaat van de duivel’. Weegt steeds het juridische af tegen een pragmatische insteek. Neemt graag het voortouw in het snel en adequaat oplossen van een zaak.

VERZEKERINGSRECHT & AANSPRAKELIJKHEID


Aanvraagformulier, polisblad, polisvoorwaarden en wettelijke regelingen (o.a. boek 7 BW), daar draait het om bij het bepalen of er dekking is voor schade. Daarnaast is het bij aansprake­lijk­heids­kwesties van belang vast te stellen of er iemand, en zo ja wie, verantwoordelijk is voor opgetreden schade. Deze aspecten komen dagelijks voorbij in de praktijk van Eric. Hij adviseert en procedeert voornamelijk in het belang van de verzekeraar. Dat doet hij met een scherpe juridische blik in combinatie met een pragmatische en reële afweging van de zaak.

CONTRACTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN


Staat alles wel zo op papier, zoals vooraf is besproken? Hoe worden de bepalingen in het contract uitgelegd? Zijn er algemene voor­­waarden van toepassing, en zo ja welke? Een contract geeft de afspraken weer die tussen partijen gemaakt zijn. Wanneer er discussie ontstaat over de wederzijdse verplichtingen is de inhoud van het contract van groot belang.

Bij het afsluiten van een contract is het belangrijk om mogelijke risico’s in te calculeren en dit goed vast te leggen. Eric staat u bij in zowel de totstandkoming van een contract (inclusief algemene voorwaarden), als bij de uitleg van bestaande contracten.

STRAFRECHT


Als u wordt aangehouden door de politie en voor verhoor wordt meegenomen naar een politie­bureau dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk de bijstand van een advocaat in te roepen. Wat zijn uw rechten en plichten, hoe luidt de verdenking, wat is de straf die u boven het hoofd hangt? Eric informeert, adviseert u en staat u bij als u hiermee te maken krijgt.

AANPAKKERS

Als het makkelijk kan doen wij niet moeilijk. Geen lange en dure juridische stukken; wij zijn praktisch en werken oplossingsgericht.

EXPERTISE

We verplaatsen ons in de wederpartij, denken twee stappen vooruit en schatten juridische consequenties in. Zo komen wij snel tot de kern van de zaak.

Bezoekadres
Eusebiusbuitensingel 9
6828 HT Arnhem

Postadres
Postbus 1075
6801 BB Arnhem

T  026 845 60 40
E  Eric:
E  Jeannette:

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 17.00 uur