Voor kinderen zorgen betekent niet alleen het aangaan van een morele verplichting om het 'zo goed mogelijk te doen' het kent ook juridische aspecten die duidelijkheid moeten geven over afstamming; juridisch ouderschap; ontkenning vaderschap; één-ouder "stiefouder" adoptie; ouderlijk gezag en omgangs- en informatieregelingen. Onze Nederlandse gezinssamenstellingen zijn zeer divers, het familierecht is daarin meegegaan. Laat u daarover adviseren.


Het personenrecht kent tal van aspecten die het functioneren van het individu bevorderen zoals de nationaliteit, het naamrecht (wijziging voor- of achternaam) en het erfrecht, maar ook het individu moeten beschermen indien dat nodig is zoals onder curatele stelling; onder bewindstelling; en de instelling van het mentorschap.


Hoe dan ook de 'tango' dans je samen en weigert de één dan houdt de relatie op, of je nu wilt of niet. Echtscheiding; ontbinding geregistreerd partnerschap; verdeling van huwelijksgoederen-gemeenschap/boedelscheiding; afwikkeling huwelijkse voorwaarden; alimentatie/levens- onderhoud en wijziging daarvan zijn zaken van levensbelang die geregeld moeten worden en dus alle aandacht vragen. Daar kunt u bij mij op rekenen. Voor de één geldt het moment van uit elkaar gaan 'als een natuurlijk gevolg', voor de ander is het een proces wat nog moet aanvangen en dus verwarring en frustratie geeft.