De beste stuurlui staan aan wal, zo is de uitdrukking. Als werkgever dien je 'streng maar rechtvaardig te handelen'. Toch speelt communicatie tussen mensen een alles-overheersende rol; ik was toch duidelijk?; waarom gebeurt het dan niet zoals ik het wil? Wanneer je als werknemer betrokken raakt bij een arbeids-conflict omdat je door een ander op je persoonlijk functioneren wordt aangesproken is het moeilijk objectief blijven en emoties kunnen in de weg van een oplossing staan. Als objectieve stuurman kan ik u adviseren over ontslag; opzegging of wijziging van de arbeidsovereenkomst; het inroepen van het concurrentiebeding; de (onderbroken) loonbetaling maar ook het loonbeslag.


Alles verandert, niets blijft hetzelfde. Bedrijven reorganiseren, verplaatsen zich of fuseren. Er volgen functiewijzigingen, herclassificatie van functies of individuele of collectieve ontslag-procedures al of niet gebaseerd op een sociaal plan. Blijf je bij het bedrijf of is het tijd voor iets anders? In ieder geval is het goed om je eigen mogelijkheden te onderzoeken en er voor te zorgen dat je hierin objectief geadviseerd wordt. Werkgevers kan ik in een dergelijke situatie uitgebreid adviseren over de do's en dont's vanuit mijn ervaring met reorganisaties die ik voor mijn toenmalige werkgevers heb begeleid.


Als ondernemer kun je kantoor houden waar en en op welke manier je dat wenselijk vindt. Voor een bedrijf met personeel is dat anders. Veiligheid op het werk is een hoofdvoorwaarde, maar ook een gezonde en schone werkomgeving is van vitaal belang. Soms gaat het dan toch nog fout, arbeidsongeschiktheid, reïntegratie, wet poortwachter zijn dan aspecten waar rekening mee gehouden moet worden. Het (financiele) risico voor werkgevers is groot, het belang van de werknemer om rustig en verantwoord te herstellen ook. Het vinden van een juiste balans is dan de crux en advies daarover geef ik u van harte.